Alkoholizm

Alkoholizm – choroba jednostki czy społeczeństwa?

Alkoholizm – choroba jednostki czy społeczeństwa?

Autorem artykułu jest Ulryk Wilk

Wraz z rozwojem społeczeństwa rozwijają się również jego choroby. Stres i frustracja związane z ciągłym dążeniem do określonego statusu społecznego prowadzą do powstawania chorób zarówno na tle fizycznym jak również psychicznym. Chorobami łączącymi w sobie oba te czynniki są wszelkiego rodzaju nałogi.
Wraz z rozwojem społeczeństwa rozwijają się również jego choroby. Stres i frustracja związane z ciągłym dążeniem do określonego statusu społecznego prowadzą do powstawania chorób zarówno na tle fizycznym jak również psychicznym. Chorobami łączącymi w sobie oba te czynniki są wszelkiego rodzaju nałogi. Jednym z najniebezpieczniejszych z nich jest alkoholizm.

Czym jest alkoholizm i jak go leczyć?

Alkoholizm to jednocześnie choroba fizyczna i psychiczna. Osoba uzależniona od alkoholu odczuwa bezwolną potrzebę jego spożycia. Alkoholik traci kontrolę nad ilością spożywanego przez siebie alkoholu. Konieczność spożycia wywołana jest przez podświadomy przymus. Źródła alkoholizmu mogą być różne. Jednym z nich jest nadużywanie spożycia. Alkohol spożywany w dużych ilościach powoduje przyzwyczajenie do niego organizmu.1100938_weather_warning_sign_1 Przyzwyczajenie organizmu do alkoholu prowadzi do bezwolnej potrzeby jego spożywania. W wyniku braku spożycia alkoholu u osoby uzależnionej pojawiają się objawy tzw. zespołu abstynenckiego, czyli grupy dolegliwości na tle fizycznym takich jak drżenie mięśni, tiki nerwowe, oraz psychicznym takich jak stany lękowe czy depresja.

Innym czynnikiem, który może prowadzić do choroby jest regularność spożycia. Nawet, jeżeli są to niewielkie ilości, alkohol spożywany regularnie i z dużą częstotliwością powoduje powstawanie takich samych efektów jak przy spożyciu dużej jego ilości. Bardzo często na rozwój choroby mogą mieć również wpływ taki czynniki jak uwarunkowania genetyczne czy też środowisko. W przypadku dzieci alkoholików istnieje duże prawdopodobieństwo na to, że same staną się alkoholikami. Wynika to z takich czynników jak naśladownictwo zachowania rodziców, łatwy dostęp do alkoholu w domu czy też dziedziczone predyspozycje.

Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną. Jej nawroty mogą wystąpić nawet po wieloletnim jej leczeniu. Najczęstszą przyczyna nawrotów są próby tzw. kontrolowanego picia. Wyleczony alkoholik ma wrażenie, że jest w stanie zapanować nad ilością spożywanego przez siebie alkoholu co kończy się nawrotem choroby.

Leczenie alkoholizmu opiera się na dwóch fundamentach. Pierwszym z nich jest przede wszystkim całkowita abstynencja połączona z różnego rodzaju terapiami uzależnień. Zarówno abstynencja jak również udział w terapii są uzależnione od chęci alkoholika na wyleczenie się oraz jego silnej woli.

Alkoholizm jako problem społeczny

Mogło by się wydawać, że alkoholizm to choroba dotykająca tylko i wyłącznie osoby uzależnionej. Jej skutki odbijają się jednak na większych grupach takich jak rodzina czy też całe społeczeństwo. Alkohol ma wpływ na zachowanie się danej osoby. Może wywoływać różnego rodzaju niekontrolowane zachowania, które mogą przekształcić się w agresję i przemoc. Agresywne zachowania kierowane są przeważnie w osoby znajdujące się w pobliżu alkoholika, próbujące uświadomić go w tym, że jest on chory. Ofiarami przemocy wywołanej przez alkoholizm mogą być zarówno członkowie rodziny jak również zupełnie przypadkowe osoby jak sąsiedzi czy obce osoby na ulicy.

Nadmierne spożywanie alkoholu bardzo często prowadzi do zachowań patologicznych takich jak kradzieże, napady czy też gwałty. Podobnie jak narkoman alkoholik jest skłonny do różnych czynów, byle by tylko pozyskać pieniądze na środek uzależnienia.

Alkoholizm ma negatywny wpływ na funkcjonowanie komórki społecznej jaką jest rodzina. Dzieci alkoholików są bardzo często zaniedbane. Pieniądze w takich rodzinach w pierwszej kolejności wydawane są na alkohol, przez co dzieci często są głodne i zaniedbane. Patologiczne zachowania u rodziców mogą być często naśladowane przez dzieci, przez co w bardzo młodym wieku sięgają po alkohol.

Osoby uzależnione od alkoholu mają bardzo często problemy z utrzymaniem stałej pracy. Ich brak kontroli nad sobą i bycie pod ciągłym wpływem alkoholu bardzo często prowadzi do ich zwolnienia, jak również stanowi duże utrudnienie w znalezieniu nowej pracy.

Pomimo tego, że to dana osoba jest uzależniona od alkoholu to ucierpieć na tym mogą na tym również otaczające ją osoby. Alkoholizm może prowadzić do takich schorzeń jak marskość wątroby, niewydolność trzustki, choroby serca oraz różnego rodzaju choroby psychiczne, ale również do wszelkiego rodzaju zachowań patologicznych takich jak nadmierna agresja czy też przemoc. Jest to więc jednocześnie choroba pojedynczych jednostek jak również całego społeczeństwa.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#alkoholizm jako problem społeczny #społeczne skutki alkoholizmu #alkoholizm jako choroba społeczna #zespół abstynencki #skutki społeczne alkoholizmu #xrl us #objawy abstynenckie #alkoholizm choroba społeczna #alkoholizm problem społeczny #problem społeczny alkoholizm

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy