BIZNES Problemy społeczne

Aplikuj o grant na cele społeczne od Fundacji VELUX

Do 1 lipca br. polskie organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do duńskich Fundacji VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach

Data publikacji: 2014-06-18
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Aplikuj o grant na cele społeczne od Fundacji VELUX
Kategoria: Problemy społeczne, BIZNES

Do 1 lipca br. polskie organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do duńskich Fundacji VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.

Aplikuj o grant na cele społeczne od Fundacji VELUX Problemy społeczne, BIZNES - Do 1 lipca br. polskie organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do duńskich Fundacji VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.

Do 1 lipca br. polskie organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do duńskich Fundacji VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje Fundacji VELUX na projekty z zakresu ochrony socjalnej, niwelowania różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży, jak również aktywności zapobiegającym wykluczeniu społecznemu np. działalności informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej. Fundacje mogą wesprzeć również projekty poświęcone aktywizacji osób młodych (do 25 roku życia) z problemami na rynku pracy, w tym np. programy pomagające zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Innym obszarem może być rozwój i reformy systemów opieki społecznej oraz szkolnictwa np. tworzenie instytucji modelowych czy poprawa funkcjonowania szkół. Dotacje przyznawane mogą być na inwestycje infrastrukturalne.

Dofinansowanie Fundacji VELUX może wynieść nawet 100 proc. kosztów projektu, poza kosztami podatku VAT-u, które organizacja musi pokryć z własnych środków lub innego źródła finansowania. Projekt może trwać od 2 do 5 lat. Minimalna wartość dotacji to 1,2 mln złotych, zaś maksymalna to nawet 6 mln zł. Rozpatrywane będą tylko w wnioski od organizacji, które mają udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych lub zbliżonych projektów. Ważnym elementem wniosku jest przedstawienie strategii kontynowania działalności po zakończeniu finansowania ze strony Fundacji VELUX. Aby ubiegać się o grant należy wypełnić po angielsku formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony:

http://villumfoundation.dk/C12576AB0041F11B/0/C12576AB0041F11BC1257B56004500AC?OpenDocument

Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: [email protected] Ewentualne pytania można kierować również do konsultanta Fundacji VELUX w Polsce Pani Lidii Mikołajczyk-Gmur tel.+48 501 228 756.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Aplikuj o grant na cele społeczne od Fundacji VELUX Problemy społeczne, BIZNES - Do 1 lipca br. polskie organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do duńskich Fundacji VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.
Hashtagi: #Problemy społeczne #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy