Wiadomości branżowe

Efektywne zarządzanie z rachunkiem kosztów świadczeń zdrowotnych

Jak rachunek kosztów świadczeń zdrowotnych wykorzystać do podnoszenia efektywności działalności placówek medycznych mogli dowiedzieć się menedżerowie odpowiedzialni za szpitalne finanse podczas warsztatów zorganizowanych w Gdańsku przez firmę Magellan oraz Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostało praktyczne zastosowanie innowacyjnej metody

Jak rachunek kosztów świadczeń zdrowotnych wykorzystać do podnoszenia efektywności działalności placówek medycznych mogli dowiedzieć się menedżerowie odpowiedzialni za szpitalne finanse podczas warsztatów zorganizowanych w Gdańsku przez firmę Magellan oraz Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostało praktyczne zastosowanie innowacyjnej metody liczenia kosztów.

Rachunek kosztów świadczeń zdrowotnych jest często niedoceniany przez zarządzających placówkami medycznymi. O jego zastosowaniu w rozliczaniu szpitalnych kosztów opowiadał podczas warsztatów Marek Wesołowski, lekarz, chirurg, założyciel firmy SGA analizującej efektywności w ochronie zdrowia. W ramach warsztatów przybliżył tematy związane z nowoczesnymi metodami zarządzania szpitalami oraz przedstawił szereg zagadnień i przykładów w oparciu o realne dane szpitali.

Za stosowaniem rachunku kosztów świadczeń zdrowotnych przemawia rosnąca konkurencyjność na rynku ochrony zdrowia. Aby pokazać, jak szpitale mogą porównywać swoje wyniki do konkurentów w prawidłowy sposób, prowadzący spotkanie Marek Wesołowski przeprowadził m.in. symulacje na przykładzie dwóch realnych szpitali (bez podawania ich nazwy), mających taki sam podmiot tworzący i takie same specjalizacje, ale osiągających różne wyniki ? jeden z oddziałami generującymi zyski, drugi straty. Zaprezentowane zostało na wybranych wskaźnikach, jakie są przyczyny różnic w osiąganiu efektywności przez szpitale oraz jak zmieniając jedne wskaźniki, np. liczbę łóżek czy długość czasu hospitalizacji, zmianie ulegają inne. Pokazuje to, jak ważne jest stosowanie rachunku kosztów w ochronie zdrowia.

- W naszej działalności każdego dnia analizujemy wskaźniki obrazujące kondycję sektora ochrony zdrowia. Organizując warsztaty, wspólnie z Uczelnią Łazarskiego chcieliśmy pokazać menedżerom odpowiedzialnym za szpitalne finanse, jak stosowanie odpowiednich narzędzi i benchmarkingu może wpłynąć na poprawę efektywności działalności szpitala - mówi Paulina Szwed-Dobrzyńska, Kierownik Działu Marketingu w Magellan S.A.

Warsztaty w Gdańsku były już trzecim spotkaniem, po Katowicach i Warszawie, zorganizowanym wspólnie z Instytutem Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego w ramach cyklu ?Zdrowie w regionach?. Uczestniczyli w nich dyrektorzy ds. ekonomiczno?finansowych, główni księgowi oraz osoby odpowiedzialne za kontroling kosztów szpitali z województwa pomorskiego.

A to już wiesz?  Dbajmy o zdrowie, a nie tylko o wygodę - jak mądrze korzystać z samochodu
Źródło Magellan S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy