BIZNES Problemy społeczne

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży przekazała czek SOS Wioskom Dziecięcem

Data publikacji: 2019-07-19
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Fundacja Auchan na rzecz młodzieży przekazała czek SOS Wioskom Dziecięcem
Kategoria: Problemy społeczne, BIZNES

Celem jest remont boiska wielofunkcyjnego do siatkówki, futsalu i tenisa ziemnego w Lublinie.

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży przekazała czek SOS Wioskom Dziecięcem Problemy społeczne, BIZNES - Celem jest remont boiska wielofunkcyjnego do siatkówki, futsalu i tenisa ziemnego w Lublinie.

W piątek 19 lipca, Fundacja Auchan na rzecz młodzieży przekazała SOS Wioskom Dziecięcym czek na remont boiska wielofunkcyjnego do siatkówki, futsalu i tenisa ziemnego w Lublinie. Celem projektu jest popularyzacja uprawiana sportu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i niedostosowanych społecznie. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Lublina i okolic.

 „Remont boiska jest bardzo ważny dla pełnego wykorzystania zasobów naszej placówki, jej atrakcyjności w zakresie organizacji imprez sportowych. Tak atrakcyjne boisko stanie się swoistym centrum życia nie tylko sportowego i nie tylko dla naszych podopiecznych, ale również dla lokalnej społeczności. Nasze boisko znakomicie wypełni ten deficyt, stając się miejscem spotkań i punktem kontaktowym dla wszystkich mieszkańców”. Granie w siatkówkę łączy wszystkich i daje z jednej strony naszym podopiecznym szansę na poczucie bycia członkiem społeczności, co jest bezcenne, a z drugiej strony sąsiadom możliwość poznania naszych dzieci i młodzieży, co wpływa na rozwój empatii i wrażliwości.” –  komentuje Sławomir Podlecki, Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „JUTRZENKA” w Lublinie, działającej w ramach programu „SOS Rodzinie”.

Ogromna rola sportu
Sport ma ogromny wpływ na życie podopiecznych Stowarzyszenia. Są to dzieci, które przeżywały różnego rodzaju traumy, trudności. Niekiedy przeszły w swoim życiu więcej niż niejeden dorosły. Dzięki różnego rodzaju aktywnościom fizycznym mogą wyładować swój stres, uczą się zdrowej rywalizacji i konkurencji, przynależą do drużyny, nie czują się gorsze od innych dzieci. Do wyrównania szans życiowych najmłodszych niezbędna jest pomoc osób dorosłych. Osoba z pasją staje się autorytetem w oczach dzieci i młodzieży, obdarowany kredytem zaufania może mieć wpływ na kształtowanie ich hierarchii wartości.  „Mamy nadzieję, że wyremontowane boisko stanie się miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim umocni więzi między podopiecznymi oraz pomoże im radzić sobie z negatywnymi emocjami czy złością. Szczerze trzymamy za to kciuki – mówi Beata Bajor Dyrektor Hipermarketu Auchan Czechów.

Środki pieniężne zostały przekazane przez Fundację Auchan na rzecz młodzieży w ramach kilkuetapowego konkursu. Ze wszystkich złożonych wniosków to m.in. projekt SOS Wiosek Dziecięcych przykuł uwagę organizatorów akcji. 

Profilaktyka niezaradności rodzicielskiej
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce kojarzone jest w Polsce głównie z opieką zastępczą nad porzuconymi i osieroconymi dziećmi, jednak oprócz niej prowadzi także programy profilaktyczne „SOS Rodzinie”. Zostały one stworzone, by pomagać dzieciom z rodzin biologicznych, w których zdarzył się kryzys, ciężka choroba, śmierć któregoś z rodziców, utrata pracy, czy inne wydarzenie losowe. Pomoc kierowana jest również do rodzin, w których niezaradność życiowa i opiekuńczo-wychowawcza jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Program obejmuje 14 świetlic środowiskowych, w których potrzebujące dzieci mogą m.in. otrzymać pomoc psychologiczną, zjeść ciepły posiłek i nadrobić zaległości w nauce. Rodzice z kolei, motywowani są do zmiany, do spędzania czasu z dziećmi, do znalezienia pracy, do zerwania z ewentualnym nałogiem. Pracownicy SOS Wiosek Dziecięcych odwiedzają rodziny, układają z nimi plan wydatków, wspierają w codziennych wyzwaniach. Działalność Stowarzyszenia to również m.in. szkolenia prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, pomoc prawna i zdrowotna. W ramach Programu tworzone są także grupy wsparcia dla rodziców oraz ułatwiany jest kontakt z pracodawcami. Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia znajduje się na stronie www.wioskisos.org

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Fundacja Auchan na rzecz młodzieży przekazała czek SOS Wioskom Dziecięcem Problemy społeczne, BIZNES - Celem jest remont boiska wielofunkcyjnego do siatkówki, futsalu i tenisa ziemnego w Lublinie.
Hashtagi: #Problemy społeczne #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES   #Problemy społeczne