BIZNES Problemy społeczne

Globalna współpraca Diageo i ONZ

Data publikacji: 2016-06-16
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Globalna współpraca Diageo i ONZ
Kategoria: Problemy społeczne, BIZNES

Obrażenia odnoszone w wyniku kolizji drogowych są co roku przyczyną śmierci ponad 1,2 miliona osób oraz mają niewspółmiernie duży wpływ na zdrowie i rozwój społeczeństw. Dlatego też UNITAR (instytut ONZ) oraz Diageo podjęły współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Globalna współpraca Diageo i ONZ Problemy społeczne, BIZNES - Obrażenia odnoszone w wyniku kolizji drogowych są co roku przyczyną śmierci ponad 1,2 miliona osób oraz mają niewspółmiernie duży wpływ na zdrowie i rozwój społeczeństw. Dlatego też UNITAR (instytut ONZ) oraz Diageo podjęły współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

30 maja 2016 r. w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, Diageo — jeden ze światowych liderów w branży napojów alkoholowych oraz Instytut ONZ ds. Badań i Szkoleń (UNITAR) podpisały dwuletnie porozumienie partnerskie. Jego celem jest współpraca w zakresie budowy zdolności instytucjonalnych i jednostkowych na rzecz zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i obrażeń powstałych wskutek wypadków drogowych oraz poprawy ogólnego bezpieczeństwa na drogach.

Obrażenia odnoszone w wyniku kolizji drogowych są co roku przyczyną śmierci ponad 1,2 miliona osób oraz mają niewspółmiernie duży wpływ na zdrowie i rozwój społeczeństw. Dlatego też UNITAR oraz Diageo podjęły współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, ze szczególną uwagą skierowaną na zapobieganie przypadkom prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.

W ramach inauguracji współpracy Diageo i UNITAR, od lipca 2016 r. zacznie być prowadzony cykl szkoleń w 15 państwach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Środowej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów, w których najwięcej osób ginie w wypadkach drogowych. Do udziału w szkoleniach zaproszeni zostaną uczestnicy z ponad 60 krajów, będzie to ok. 6000 osób. W ramach szkoleń odbędą się warsztaty dla urzędników szczebla krajowego i lokalnego, imprezy terenowe podnoszące świadomość młodych ludzi oraz konferencje eksperckie dotyczące bezpieczeństwa na drogach.

Diageo zostało wybrane przez UNITAR na partnera dwuletniego programu współpracy pt. „Inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa drogowego w miastach” ze względu na długą tradycję wspierania programów przeciwdziałania zjawisku prowadzenia pojazdów przez osoby nietrzeźwe. Firma od dawna angażuje się w projekty, mające na celu zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i ogólnej liczby wypadków związanych ze spożyciem alkoholu oraz wspiera programy prewencyjne na całym świecie. Zaliczają się do nich takie działania jak: wsparcie przepisów wprowadzających obowiązek większej widoczności pieszych, losowe kontrole alkomatem w krajach takich jak Ghana, Meksyk i Chiny, finansowanie bezpiecznych powrotów z imprez oraz wsparcie wprowadzenia przepisów ustalających maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi w krajach, gdzie takie przepisy nie istnieją.

Komentując podpisanie porozumienia o partnerstwie, Pan Nikhil Seth, Asystent Sekretarza Generalnego ONZ i Dyrektor Wykonawczy UNITAR, powiedział: „Wierzę, że współpraca pomiędzy Organizacją Narodów Zjednoczonych a Diageo przy realizacji tej inicjatywy będzie bardzo owocna. Osiągnięcie Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz jej różnorodnych celów będzie możliwe jedynie poprzez podejmowanie innowacyjnej współpracy partnerskiej z sektorem prywatnym. Przykładem takiego współdziałania jest współpraca z Diageo, gdzie partnerzy dzielą się swoimi zasobami i wiedzą, aby osiągnąć wspólne cele. Nie mam wątpliwości, że razem przyczynimy się do zmniejszenia liczb wypadków i ofiar śmiertelnych na drogach na całym świecie. Nadszedł czas na działanie”.

Ivan Menezes, Dyrektor Zarządzający Diageo, powiedział: „Stoimy na stanowisku, że każda śmierć poniesiona wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, to o jedną śmierć za dużo i można temu zapobiec. Cieszy nas, że w ciągu ostatnich kilku lat, liczba wypadków śmiertelnych z udziałem alkoholu w wielu krajach istotnie się zmniejszyła. Jednak pozostało jeszcze wiele do zrobienia i jesteśmy zdeterminowani, by mieć swój udział w eliminowaniu szkód, będących skutkiem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Ta nowa współpraca z UNITAR jest ważna, ponieważ umożliwi nam wspólną pracę nad osiągnięciem światowego celu, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych wypadków drogowych”.

Wypadki drogowe zajmują dziewiątą pozycję wśród najczęstszych przyczyn śmierci we wszystkich grupach wiekowych i są zdecydowanie najczęstszą przyczyną zgonów wśród młodych osób w wieku od 15 do 29 lat. Tragedie te, poza niewątpliwymi kosztami społecznymi, generują średnio koszty w wysokości około 3% PKB oraz 5% PKB w przypadku krajów o średnich dochodach (dane WHO z 2015 r.). A co najważniejsze, 95% zgonów w wypadkach drogowych ma miejsce w krajach o niskich i średnich dochodach.

W 2011 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rozpoczęła Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki Moon podkreślił wówczas potrzebę „…włączenia szybszego biegu tej kampanii i skierowania świata na bezpieczniejsze drogi". Bezpieczeństwo drogowe jest także priorytetem w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która stawia za cel zmniejszenie liczby zgonów spowodowanych wypadkami drogowymi o 50% do roku 2020. Niedawno, w kwietniu 2016 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Rezolucję 70/260 pod tytułem „Poprawa Bezpieczeństwa Drogowego na Świecie”, która ponownie wzywa rządy do aktywności we wdrażaniu celów na rzecz zrównoważonego rozwoju związanych z bezpieczeństwem na drogach oraz w działaniach realizowanych w ramach Dekady na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego 2011-2020.

Współpraca z ONZ w Polsce

Diageo współpracowało również w Polsce z United Nations Global Compact (UNGC) – jedną z agent ONZ, która działa na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspiera zrównoważony rozwój. Firma angażowała się w działania w ramach programu pt. „Bezpieczny Transport 2014-2020”, który finalnie ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie oraz zmniejszenia ilości ofiar wypadków drogowych. Program ten jest działaniem długofalowym a w latach 2014-2020 zaplanowany został pierwszy etap, podczas którego m.in. mają zostać ustalone szczegółowe cele i strategia ich realizacji.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Globalna współpraca Diageo i ONZ Problemy społeczne, BIZNES - Obrażenia odnoszone w wyniku kolizji drogowych są co roku przyczyną śmierci ponad 1,2 miliona osób oraz mają niewspółmiernie duży wpływ na zdrowie i rozwój społeczeństw. Dlatego też UNITAR (instytut ONZ) oraz Diageo podjęły współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Hashtagi: #Problemy społeczne #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES   #Problemy społeczne