Alkoholizm

Imprezowanie i negatywny wpływ na pamięć

Pijatyki i ich negatywny wpływ na pamięć

[Data: 2011-06-01]

Czy spożycie alkoholu wpływa na naszą zdolność przyswajania informacji werbalnych? W toku nowych badań odnaleziono powiązanie między upijaniem się a słabszą deklaratywną pamięcią werbalną – formą pamięci długotrwałej. Badania, których wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie Alcoholism: Clinical & Experimental Research, pokazują że hipokamp jest szczególnie wrażliwy na neurotoksyczne działanie alkoholu w czasie swojego rozwoju.

Eksperci twierdzą, że hipokamp ma kluczowe znaczenie dla uczenia się i pamięci. Naukowcy z Hiszpanii i USA zajmujący się badaniem intensywnego spożywania alkoholu wśród studentów stwierdzili, że popijawy odbijają się niekorzystnie na deklaratywnej pamięci werbalnej.

“W krajach Europy Północnej istnieje silna tradycja spożywania alkoholu w formie sporadycznych pijatyk” – zauważa dr María Parada z Universidade de Santiago de Compostela w Hiszpanii, naczelna autorka artykułu. “Dla porównania kraje śródziemnomorskie, takie jak Hiszpania, charakteryzowały się tradycyjnie bardziej systematycznym spożyciem małych dawek alkoholu. W ostatnich latach model upijania się na umór młodych ludzi stał się bardziej rozpowszechniony w Europie, stąd coraz większe zaniepokojenie tym problemem.”

Dr Marina Rodríguez Álvarez z Universidade de Santiago de Compostela podkreśla znaczenie badań nad oddziaływaniem alkoholu na hipokamp. Wyniki testów ze zwierzętami wskazują, że ten region wydaje się być szczególnie wrażliwy na neurotoksyczne działanie alkoholu. Warto zaznaczyć, że istnieje ścisłe powiązanie między tym organem a pamięcią i uczeniem się.

“Inaczej mówiąc picie na umór może wpływać na pamięć młodego człowieka, a przez to na jego codzienne życie” – mówi dr Álvarez.

Dr Parada dodaje: “Nasze zainteresowanie badaniem schematów picia na umór na pamięć deklaratywną wynika z dobrze ustalonej roli hipokampu – małej struktury mózgu w kształcie konika morskiego zlokalizowanej w przyśrodkowej części półkuli mózgu – w tej funkcji kognitywnej. Zarówno wyniki badań na zwierzętach, jak i niektóre badania neuroobrazowania wykazały, że hipokamp jest szczególnie wrażliwy na oddziaływanie alkoholu, a zatem zadaliśmy sobie pytanie, czy zależne od hipokampu uczenie się i pamięć mogą znajdować się pod wpływem epizodycznego opilstwa.”

Naukowcy zbadali 122 studentów z Hiszpanii w wieku od 18 do 20 lat, którzy zostali podzieleni na 2 grupy: upijających się i nieupijających się.

“Nasze główne odkrycie to wyraźne powiązanie między upijaniem się na umór a niższą zdolnością przyswajania nowych informacji werbalnych przez zdrowych studentów, nawet po sprawdzeniu innych możliwych zmiennych pobocznych, takich jak poziom intelektualny, historia zaburzeń neurologicznych czy psychopatologicznych, stosowanie innych leków czy historia alkoholizmu w rodzinie” – mówi dr Parada. “Prowadzimy obecnie badania obserwacyjne tych młodych ludzi i zbieramy informacje na temat ich osiągnięć akademickich, a zatem mamy nadzieję na udzielenie bardziej zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie w najbliższej przyszłości.”

Dr Álvarez dodaje: “Wyniki powinny być uwzględnione przez rodziców, klinicystów, administratorów uczelni wyższych i instytucje publiczne, ponieważ zdecydowanie należy zająć się tym wszystkim, co wiąże się z rozwojem mózgu u naszych nastolatków i młodych ludzi.”

Więcej informacji:

Universidade de Santiago de Compostela:
http://www.usc.es/

Alcoholism: Clinical & Experimental Research: http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0145-6008

Teksty pokrewne: 33446

Kategoria: Różne
Źródło danych: Universidade de Santiago de Compostela
Referencje dokumentu: Parada, M., et al. (2011) Binge drinking and declarative memory in university students. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, publikacja z dnia 16 maja. DOI: 10.1111/j.1530-0277.2011.01484.x.
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne

RCN: 33472

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=33472

Similar Posts