Zdrowie

Internet narzędziem pomagającym młodym ludziom w ograniczeniu spożycia alkoholu

http://www.sxc.hu

Internet narzędziem pomagającym młodym ludziom w ograniczeniu spożycia alkoholu

Wiele osób lubi wypić w towarzystwie odrobinę alkoholu, zachowując przy tym rozsądek i pijąc w sposób, który nie wywołuje szkodliwych następstw ani dla nich samych, ani dla nikogo innego. Powody do zmartwień daje natomiast skala nadużywania alkoholu przez studentów i innych młodych ludzi. Obecnie do pomocy indywidualnym osobom w zmianie zachowań w celu poprawy ich stanu zdrowia wykorzystuje się sieć internet.

Opracowana przez brytyjskich naukowców internetowa analiza zachowań związanych z piciem napojów alkoholowych ma pomóc młodym ludziom w ograniczeniu spożycia alkoholu. Na Uniwersytecie w Leeds przygotowano i przetestowano serwis internetowy Unitcheck, którego celem jest zmiana nawyków młodych ludzi zagrożonych alkoholizmem. Program pilotażowy, w ramach którego analizowano kulturę spożywania alkoholu wśród ponad 500 studentów sfinansowany został przez Europejski Komitet Konsultacyjny ds. Badań (ERAB).

http://www.sxc.huW serwisie internetowym można szybko sprawdzić liczbę spożywanych przez siebie jednostek alkoholu. Podana jest informacja o jej wpływie na zdrowie i jak pod względem spożycia alkoholu wypada się na tle rówieśników. Główny badacz, Bridgette Bewick z Leeds Institute of Health Sciences odkryła, że 5% respondentów spożywa regularnie alkohol w ilościach tygodniowych, z którymi wiąże się ryzyko zdrowotne. Wstępne rezultaty wskazują natomiast na spadek spożycia alkoholu przy jednej okazji o prawie jedną jednostkę w okresie próby. Przeprowadzone trzy miesiące później badanie uzupełniające wykazało, że ograniczenie spożycia alkoholu utrzymało się.

“Nasza analiza pokazuje, że wielu młodych ludzi uczestniczących w badaniu nie zdawało sobie sprawy z tego, ile jednostek alkoholu spożywa przy jednej przeciętnej okazji. Pijący najwięcej odkryli z zaskoczeniem, że większość ich rówieśników trzyma się rozsądnych ilości tygodniowych. Szczególnie szkodliwe dla zdrowia może być spożywanie dużej ilości alkoholu przy jednej okazji, tak więc niewielka zmiana tego zachowania stanowi krok we właściwym kierunku” – uważa Bridgette Bewick.

W roku 2006 oceniono, że 55 mln dorosłych mieszkańców UE spożywa alkohol w ilościach szkodliwych, a nadużycie alkoholu uważa się za przyczynę niemal 200 tys. zgonów rocznie w UE, m.in. z powodu wypadków, chorób wątroby i nowotworów.

Jednocześnie w ramach brytyjskiej strategii rządowej National Alcohol Strategy opublikowano w 2007 r. raport okresowy informujący, że kobiety spożywające regularnie ponad sześć jednostek alkoholu dziennie oraz mężczyźni spożywający regularnie ponad osiem jednostek dziennie mieszczą się w kategorii najwyższego ryzyka, tj. binge drinking – “jednorazowego spożywania alkoholu w nadmiernych ilościach”. Zgodnie z wytycznymi brytyjskiego Departamentu Zdrowia mężczyzna może bez poważnego ryzyka zdrowotnego spożywać 3-4 jednostki alkoholu dziennie. W przypadku kobiet ilość ta zmniejszona jest do 2-3 jednostek.

Binge drinking polega na spożyciu nadmiernej ilości alkoholu w krótkim czasie, na przykład w ciągu wieczora, a rezultatem jest zwykle stan upojenia alkoholowego. Wiąże się z nim bezpośrednie i krótkoterminowe ryzyko dla pijącego i jego otoczenia. Osoby w stanie upojenia alkoholowego ponoszą znacznie wyższe ryzyko udziału w wypadku lub bójce, oskarżenia o przestępstwo lub wykroczenie, zarażenia się chorobą przenoszoną drogą płciową, a także, w przypadku kobiet, zajścia w nieplanowaną ciążę.

“Badanie, które prowadzi do zmiany zachowań związanych z nadużywaniem alkoholu ma istotne znaczenie dla całego społeczeństwa. Jeżeli pozyskane za pośrednictwem internetu informacje zwrotne można wykorzystać do poprawy zdrowia, będzie ono stanowić bardzo mało kosztowny sposób uzyskania korzystnych efektów” – uważa prof. Ray Hodgson, dyrektor Alcohol Education and Research Council (AERC), organizacji finansującej test internetowy.

Unitcheck jest aktualnie rozszerzany na cztery inne brytyjskie uczelnie. Leeds Primary Care Trust i Institute of Health Sciences analizują, w jaki sposób można zmienić serwis i promować go wśród społecznych grup interesu, organizacji i specjalistów ds. zdrowia w kraju i w skali międzynarodowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.unitcheck.co.uk/index.php
http://www.leeds.ac.uk/lihs/psychiatry/research.html

Kategoria: Różne
Źródło danych: Uniwersytet w Leeds
Referencje dokumentu: W oparciu o informacje pochodzące z Uniwersytetu w Leeds
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Technologie informacyjne i komunikacyjne ; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe

RCN: 29350

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=4&CAT=NEWS&QUERY=0127d35704a2:9506:3cc71d88&RCN=29350

hastagi na stronie:

#jak ograniczyć alkohol

Similar Posts