Zdrowie

Mimetyzm pozwala nowotworom unikać ataku

Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, odkryli, że nowotwory mogą umknąć radarowi układu immunologicznego dzięki naśladowaniu cech charakterystycznych dla węzłów chłonnych. Dzięki temu

Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, odkryli, że nowotwory mogą umknąć radarowi układu immunologicznego dzięki naśladowaniu cech charakterystycznych dla węzłów chłonnych. Dzięki temu przełomowi świat naukowy zyskuje nowe informacje na temat roli układu limfatycznego, które mogą przyczynić się nawet do opracowania nowatorskich metod leczenia nowotworów. Wyniki projektu zostały opublikowane w internetowym wydaniu magazynu Science. Źródłem unijnego wsparcia dla prac była Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN), która jest finansowana z budżetu “Pomysły” Siódmego Programu Ramowego (7PR).

We wstępie do opublikowanego artykułu autorzy wyjaśniają, że rozwój, przerzuty i odporność nowotworów na leczenie są w znacznej mierze wynikiem sposobu, w jaki nowotwór wzajemnie reaguje z komórkami odpornościowymi gospodarza. Komórki odpornościowe mogą rozpoznawać nowotwory, ale wiele z nowotworów jest w stanie manipulować tymi komórkami, aby obejść monitoring immunologiczny.

Badania podjęte przez zespół z Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) w Szwajcarii wykazały, że nowotwory są w stanie unikać ataku poprzez tworzenie tolerancyjnego mikrośrodowiska i naśladowania głównych cech węzłów chłonnych. “Nowotwory skłaniają podstępem organizm do uznania je za zdrową tkankę” – wyjaśnia profesor Melody Swartz, kierowniczka Laboratorium Bioinżynierii Limfatycznej i Onkologicznej (LLCB) przy EPFL.

Celem zespołu EPFL było poznanie, w jaki sposób nowotwory wzbudzają tolerancję immunologiczną, dzięki której mogą się rozwijać i rozprzestrzeniać. Badano modele czerniaka (rodzaj nowotworu skóry) u myszy, koncentrując się na konkretnym białku zwanym CCL21 (chemokiną (motyw C-C) liganda 21), które zwykle występuje w zdrowych węzłach chłonnych. Białko to przyciąga komórki T (grasicozależne) i programuje je do wykonywania ważnych funkcji immunologicznych.

Naukowcy odkryli, że niektóre nowotwory są w stanie wydzielać to białko, aby stworzyć na swojej zewnętrznej warstwie tkankę podobną do limfoidalnej. Komórki T zaczynają następnie wierzyć, że nowotwór nie jest wrogiem, którego należałoby zlikwidować, co pozwala mu pozostać niewykrytym przez układ immunologiczny.

A to już wiesz?  Medytacje uzdrawiające

Jak napisano w artykule: “Według nas nowotwory wydzielające CCL21, poprzez zmianę swojego mikrośrodowiska przełączają reakcję odpornościową gospodarza z immunogennej na tolerancyjną, umożliwiając w ten sposób swój rozwój.”

Dr Jacqueline Shields z EPFL mówi: “Odkrycie, że nowotwory mogą przyciągać komórki naiwne i komórki T regulatorowe, aby je szkolić, ma ogromne znaczenie dla immunoterapii nowotworów.”

Skoro nowotwór będzie się rozwijać tylko pod warunkiem wymknięcia się od początku mechanizmom obronnym układu immunologicznego, wyniki badań wskazują na jeden ze sposobów ewentualnego powstrzymywania rozwoju nowotworu. To znaczący krok naprzód w opracowywaniu terapii nowotworowych. Odkrycia otworzyły również drogę do ewentualnych nowych badań nad powiązaniem układu limfatycznego z badaniami nad rakiem.

Więcej informacji:

Science:
http://www.sciencemag.org/

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL):
http://www.epfl.ch/index.fr.html

Europejska Rada ds. Badań Naukowych:
http://erc.europa.eu/

Kategoria: Wyniki projektów
Źródło danych: Science; EPFL
Referencje dokumentu: Shields, J.D., et al. (2010) Induction of Lymphoidlike Stroma and Immune Escape by Tumors that Express the Chemokine CCL21. Science Express. Publikacja internetowa z dnia 25 marca. DOI: 10.1126/science.1185837.
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe

RCN: 31932

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=4&CAT=NEWS&QUERY=0127d34059c3:7335:44c79c11&RCN=31932

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy