Zdrowie

Nadużywanie alkoholu i środków odurzających pobudza młodych Europejczyków do niebezpiecznych zachowań seksualnych

Nadużywanie alkoholu i środków odurzających pobudza młodych Europejczyków do niebezpiecznych zachowań seksualnych

[Data: 2008-08-01]

Wyniki badań ogłoszone przez Europejski Instytut ds. Badań nad Prewencją (IREFREA) wskazują na nasilenie się tendencji do niebezpiecznych praktyk seksualnych i przenoszenia chorób zakaźnych drogą płciową wśród młodzieży europejskiej z powodu spożywania większej ilości alkoholu i narkotyków.

Wyniki wskazują, że zwiększone spożycie alkoholu i nadużywanie środków odurzających mogą skłaniać młodych ludzi do podejmowania błędnych decyzji, takich jak pozwalanie sobie na niebezpieczne zachowania seksualne. SINC powołuje się na IREFREA twierdząc, iż takie doświadczenia seksualne mogą stać się później przyczyną wyrzutów sumienia.

Zespół badawczy wykorzystał metodologię RDS (Respondent Driven Sampling), aby uzyskać informacje od 1.341 młodych ludzi w wielu od 16 do 35 lat. Respondenci pochodzili z dziewięciu miast w dziewięciu państwach członkowskich UE, w tym z Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Austrii i Wielkiej Brytanii.

“Sposób nadużywania środków odurzających znacznie się zmienia w zależności od celu, do którego są wykorzystywane” – wyjaśniła Montse Juan, hiszpańska naukowiec biorąca udział w badaniu oraz członek IREFREA. “Na przykład 28,6% osób spożywających alkohol robi to, aby znaleźć potencjalnego partnera seksualnego, podczas gdy 26,2% zażywa kokainę, aby przedłużyć stosunek płciowy.”

Wyniki badań dają do ręki jeszcze więcej argumentów na istnienie związku zażywania narkotyków z wczesnym rozpoczynaniem życia seksualnego. Montse Juan wyjaśniła, iż prawdopodobieństwo, że nastolatka poniżej 16 roku życia stanie się aktywna seksualnie jest większe w przypadku tych osób, które spożywają alkohol i narkotyki, w tym kokainę lub marihuanę. Wyniki badań IREFREA wskazują, że prawdopodobieństwo rozpoczęcia aktywności seksualnej w młodym wieku jest wyższe w przypadku kobiet niż mężczyzn.

Tymczasem naukowcy stwierdzili również, że mężczyźni częściej spożywają kokainę, aby zwiększyć pobudzenie seksualne i odczuwanie, podczas gdy kobiety spożywają większe ilości ecstasy, aby przedłużyć doświadczenie seksualne.

“Obecne modele spożywania narkotyków przez uczestników badania odzwierciedlają się w liczbie partnerów seksualnych, gdzie w przypadku osób zażywających kokainę (w porównaniu z tymi, którzy nigdy jej nie zażywali) prawdopodobieństwo posiadania pięciu i więcej partnerów lub płacenia za seks w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest pięć razy wyższe” – zauważyła Juan.

Hiszpańska naukowiec powiedziała, że specjaliści do spraw prewencji powinni poznać, “w jaki sposób młodzi ludzie postrzegają związek między spożywaniem narkotyków a seksualnością”. Jeśli chodzi o Hiszpanię, mówi Juan, “jest niewiele programów prewencyjnych w naszym kraju, które uwzględniają ten związek”.

W znakomitej części osoby, które wiążą narkotyki z seksualnością to “normalne” nastolatki i młodzi ludzie – wyjaśniła. “Teraz, kiedy zyskaliśmy świadomość tej relacji i związanych z nią zagrożeń zdrowotnych, potrzebne będą nowe programy i strategie prewencyjne” – powiedziała. Jak dodaje Juan: “ponadto dalsze badania w zakresie spożywania narkotyków oraz ich społecznych, psychologicznych i fizycznych powiązań z seksualnością w oparciu o rzeczywiste i znaczące doświadczenia samych młodych ludzi” mają kluczowe znaczenie.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że do niedawna bardzo mało było badań oceniających powiązanie między seksem a nadużywaniem substancji odurzających, które to koncentrowałyby się na pytaniu, dlaczego substancje te są wykorzystywane jako “wspomagacze” seksu przez młodych ludzi.

Więcej informacji:
http://www.irefrea.org/
http://www.plataformasinc.es/

Kategoria: Różne
Źródło danych: Europejski Instytut ds. Badań nad Prewencją (IREFREA); SINC
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z IREFREA i SINC
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Medycyna, zdrowie; Aspekty spoleczne

RCN: 29721

Similar Posts