Alkoholizm

narastające zjawisko upijania się w krajach śródziemnomorskich

Badanie wykazuje narastające zjawisko upijania się w krajach śródziemnomorskich

W badaniu nad zwyczajami związanymi z piciem przez dorosłych w niektórych częściach Hiszpanii stwierdzono, że zjawisko upijania się narasta, sugerując, że Unia Europejska powinna podjąć działania w zakresie polityki dotyczącej tego problemu.

Chociaż zjawisko upijania się tradycyjnie kojarzy się z krajami Europy północnej, autorzy badania opublikowanego w październikowym wydaniu czasopisma “Alcoholism”: Clinical & Experimental Research” wskazują, że w Hiszpanii w regionie Madrytu rośnie zjawisko upijania się wśród młodych dorosłych, zwłaszcza wśród wykształconych mężczyzn.

Autorzy raportu stwierdzili również, że alkohol spożywany przez osoby upijające się to na ogół alkohol wysokoprocentowy, a nie piwo czy wino, co wskazuje na wyraźną zmianę tradycji śródziemnomorskiej polegającej na codziennym wypijaniu jednego lub dwóch kieliszków wina do posiłków.

– Chociaż tradycyjnie w krajach Europy południowej ukształtował się model wyższego spożycia alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca – z czego większość pochodziła z codziennego picia wina podczas posiłków – sytuacja zmienia się – powiedział Joan Villalbí, lekarz medycyny na Autonomicznym Uniwersytecie Madryckim.

– Na przykład w Hiszpanii spada codzienne spożycie w czasie posiłków, a najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo. Upijanie się, zwłaszcza wśród młodzieży podczas wieczorów weekendowych, stało się problemem zdrowotnym i społecznym w Hiszpanii, przy czym jest to proces znajdujący odbicie w innych krajach Europy południowej – dodał.

Badacze opierają swoją wiedzę na danych zgromadzonych w latach 2000-2005 w czasie wywiadów telefonicznych z 12 037 osobami w wieku 18-64 lat w regionie Madrytu. Upijanie się zdefiniowano jako wypijanie przy jednej okazji ośmiu lub więcej jednostek alkoholu w przypadku mężczyzn oraz sześciu lub więcej jednostek w przypadku kobiet.

Wyniki wykazały, że upija się 30,8 procent mężczyzn i 18,2 procent kobiet w wieku 18-64 lat.

– Chociaż w Hiszpanii picie w celu upicia się nie jest społecznie akceptowane, upijanie się staje się dopuszczalne, zwłaszcza wśród młodzieży – podsumował dr Villalbí.

– Wygląda na to, że upijanie się jest “importowanym modelem picia” z wykorzystaniem alkoholi wysokoprocentowych, takich jak gin, whisky, wódka itd., które nie są kulturowo zakorzenione w Hiszpanii – powiedział Jose Lorenzo Valencia-Martín z Autonomicznego Uniwersytetu Madryckiego, jeden z autorów badania. – Sądzimy, że przyczyna wykorzystywania alkoholi wysokoprocentowych do upijania się leży w tym, że pijący mogą dążyć do uzyskania w stosunkowo krótkim czasie efektów psychoaktywnych, jakie daje alkohol.

– Wśród ludzi młodych popularnością cieszą się alkohole wysokoprocentowe w połączeniu z colą lub innymi napojami gazowanymi – dodał dr Villalbí. – Przemysł spirytusowy wykazuje bardzo dużą aktywność we wprowadzaniu swoich produktów do środowiska młodzieżowego, w szczególności tzw. “alcopops” [napojów gazowanych z niewielką domieszką alkoholu] i obchodzenia obecnego zakazu reklamy telewizyjnej napojów o zawartości powyżej 23 procent alkoholu. Ten marketing jest wyraźnie ukierunkowany na młodsze grupy wiekowe, łącząc picie z zabawą oraz sukcesami towarzyskimi i seksualnymi. Istnieją dane dokumentujące niesłychany wzrost wydatków na reklamę alkoholu oraz związane z tymi wydatkami oddziaływanie w Hiszpanii w ciągu ostatnich kilku lat.

Obydwaj badacze sądzą, że upijanie się stanowi część kształtującego się modelu spożycia alkoholu we wszystkich krajach europejskich będąc kolejnym efektem tego, co dr Valencia-Martín nazywa globalizacją picia.

– Oczywiście efekt ten jest bardzo ryzykowny, ponieważ upijanie się wiąże się z wypadkami drogowymi, brawurowym zachowaniem podczas prowadzenia samochodu oraz z obrażeniami wskutek agresywnych zachowań – powiedział. – Musimy zwiększyć społeczną świadomość tego problemu w krajach śródziemnomorskich, aby rodziny i rządy współdziałały na rzecz opanowania zjawiska upijania się wśród młodzieży.

Dr Villalbí zgadza się z tą opinią. – Jeżeli picie staje się problemem społecznym i zdrowotnym, o poważnych negatywnych konsekwencjach dotykających również osób niepijących, nie można go pozostawić w sferze wyborów jednostek i inicjatyw przemysłu – powiedział. – Rządy muszą się również zaangażować i podjąć działania. Wyniki te dają podstawy do zwiększenia zainteresowania polityką w tej dziedzinie w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.blackwell-synergy.com/toc/acer/31/10

Kategoria: Różne
Źródło danych: Alcoholism: Clinical & Experimental Research
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji udostępnionych przez czasopismo “Alcoholism”: Clinical & Experimental Research”
Indeks tematyczny: Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne

RCN: 28431

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=8&CAT=NEWS&QUERY=0127d35704a2:9506:3cc71d88&RCN=28431

hastagi na stronie:

#kraje śródziemnomorskie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #one   #wine