Wiadomości branżowe

O europejskiej polityce alkoholowej

O europejskiej polityce alkoholowej
25.04.2012

O europejskiej polityce alkoholowej Polityka alkoholowa w Polsce w kontekście europejskiego alkoholowego planu działań była tematem dzisiejszego spotkania, w którym uczestniczył podsekretarz stanu Andrzej Butra. Konferencja pod tytułem ?Polski głos w debacie nad europejską polityką alkoholową? została zorganizowana przez Polski Przemysł Spirytusowy. Zaprezentowane podczas rozmów główne założenia europejskiej polityki alkoholowej opracowano na podstawie dokumentów już przyjętych oraz dokumentów będących w fazie przygotowania.

Wiceminister zaznaczył, że projektowana obecnie przez Komisję Europejską strategia alkoholowa na lata 2013-2020 będzie miała wpływ także na gospodarkę i rolnictwo.

? Z punktu widzenia rolnictwa sektor produkcji alkoholu jest istotny. Mamy doskonałej jakości surowce i wyśmienite, wielowiekowe receptury. Warto też pamiętać o tym, że polski eksport rolno-spożywczy jest jedynym sektorem w międzynarodowym obrocie handlowym, który od lat przynosi nam dodatnie saldo wymiany, które za rok ubiegły wyniosło około 3 mld euro. Nasze produkty, w tym również alkoholowe, cieszą się uznaniem wśród konsumentów na całym świecie. Już blisko 1/3 naszej produkcji rolnej eksportowana jest za granicę. Najważniejszym zadaniem wydaje się być kampania uświadamiająca kulturę picia, eliminująca złe wzorce i nawyki oraz piętnująca tolerancję dla osób nadużywających alkoholu ? mówił Andrzeja Butra.

Obecny na konferencji podsekretarz stanu w ministerstwie finansów, szef służby celnej Jacek Kapica poinformował, że ministerstwo finansów w obszarze wyrobów alkoholowych koncentruje swoje działania na trzech zadaniach. Są nimi: kształtowanie stałego podatku akcyzowego na wyroby alkoholowe; kształtowanie warunków skażania wyrobów alkoholowych używanych do celów przemysłowych; kontrola i zwalczanie szarej strefy w zakresie obrotu wyrobami alkoholowymi bez akcyzy.

W rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Izby Celnej, Komendy Głównej Policji. Mówiono o konieczności wypracowania zrównoważonego stanowiska Polski w uzgodnieniach międzyresortowych oraz podkreślano konieczność aktywnego zaangażowania w dyskusję nad unijną strategią alkoholową, a także poddano ocenie dostępne instrumenty ograniczania problemów alkoholowych.

Zaprezentowane w trakcie konferencji dane jasno pokazały, że skala problemów alkoholowych w Polsce w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej nie jest tak duża, jak się powszechnie uważa. Od 30 lat odnotowujemy spadek konsumpcji napojów spirytusowych, a przeciętny Polak pije mniej alkoholu niż Francuz, Anglik czy Hiszpan. Odsetek kobiet nadużywających alkoholu jest najniższy w Europie.

? W ostatnich latach w Polsce widzimy duży postęp, jeżeli chodzi o kulturę spożywania alkoholu. Z ogólnej produkcji alkoholu etylowego, która za rok ubiegły wynosi 280 tysięcy m?, na spożycie przeznaczono 120 tysięcy. Jest to tendencja spadkowa. Zmniejsza się ilość spożywanego alkoholu, natomiast rośnie wykorzystanie alkoholu do celów przemysłowych. Jako przykład podać można dodatki do biopaliw, gdzie wykorzystanie alkoholu kształtuje się na poziomie 150 tys. m? ? powiedział wiceminister Butra zauważając rosnące znaczenie gospodarcze alkoholu.

http://www.minrol.gov.pl

Similar Posts