Alkoholizm Uzależnienia

Pływam bez promili

Tele5 patronem medialnym ogólnopolskiej kampanii społecznej “Pływam bez promili” “Pływam bez promili” – to kampania poświęcona społecznej odpowiedzialność w aspekcie spożywania alkoholu nad wodą. Społeczna

Tele5 patronem medialnym ogólnopolskiej kampanii społecznej “Pływam bez promili”

“Pływam bez promili” – to kampania poświęcona społecznej odpowiedzialność w aspekcie spożywania alkoholu nad wodą.

Społeczna odpowiedzialność jaka spoczywa nie tylko na koncernach alkoholowych, ale także na każdym z nas jest bardzo ważnym aspektem życia i edukacji kolejnych pokoleń. Stowarzyszenie PVA jest organizacją, która ma na celu m.in. propagowanie inicjatyw, które mają wpływ na kształtowanie postaw społecznych, związanych z odpowiedzialnym spożywaniem alkoholu. Patronem medialnym kampanii jest telewizja Tele5.

Jednym z głównych działań jakie zostały podjęte i kontynowane wraz z partnerami, także w tym roku, jest akcja ?Pływam bez promili?, która ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o niebezpieczeństwach, jakie wiążą się z korzystaniem z kąpielisk po spożyciu alkoholu. Pływanie pod wpływem alkoholu jest najczęstszą w Polsce przyczyną utonięć. Alkohol, nawet w niewielkiej ilości, zwiększa zagrożenie utraty równowagi, grozi spowodowaniem szoku termicznego i utraty sił, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu umiejętności rozpoznania i oceny stopnia niebezpieczeństwa. Wejście do wody, nawet po wypiciu niewielkiej ilości alkoholu w upalny dzień, może skończyć się tragicznie. Dlatego też w trwającym sezonie wakacyjnym przestrzeganie przed łączeniem żywiołu wody i alkoholu jest jednym z najważniejszych priorytetów PVA.

Kampania społeczna ?Pływam bez promili? wspierana jest przez następujących partnerów:
WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, PZK – Polski Związek Kajakowy, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, PZW – Polski Związek Wędkarski, Portal wędkarski RYBOBRANIE.PL, PZŻ ? Polski Związek Żeglarski, PZMWiNW ? Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, PVA ? Polish Vodka Association, TELE5.
W ramach kampanii, w nadmorskich kurortach, a także w miejscowościach położonymi nad jeziorami i rzekami w całej Polsce rozwieszone zostaną plakaty informujące o zagrożeniach związanych z uprawianiem sportów wodnych po spożyciu alkoholu.

Przestrzegamy: Albo alkohol, albo pływanie. Od tej reguły nie może być wyjątków!
Kampania obejmie także bardziej aktywne działania edukacyjne, które będą promowane podczas dwudniowej akcji 14-15 sierpnia br. w Ustce, poprzez stronę internetową www.plywambezpromili.pl i www.tele5.pl oraz imprezy sportowe organizowane przez partnerów.

A to już wiesz?  BRASTER - potwierdzony przełom w diagnostyce raka piersi

http://www.pressoffice.pl/zdrowie,t1156569107?more=436669702

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy